Successive Deans
NameFromTo
Tareq Lewis Micheal Mukattash01-SEP-2023Now
Tareq Lewis Micheal Mukattash01-SEP-202101-SEP-23
Tareq Lewis Micheal Mukattash19-OCT-202001-SEP-21
Mohamad Ismail Oqlah Al-Widyan05-SEP-201919-OCT-20
Ghassan Mousa Ibraheem Tashtoush05-SEP-201705-SEP-19
Serhan George Ibrahim Haddad01-SEP-201601-SEP-17
Osamah Menwer Yacoub Haddad01-SEP-201301-SEP-16
Fahmi Ahmed Taher Abu Al-Rub15-NOV-200901-SEP-13
Elham Saleh Jaber Abu Alhaija13-SEP-200915-NOV-09
Fawzi Ahmed Ibraheem Banat13-SEP-200513-SEP-09
Turki ibrahim al-kayed Obaidat01-SEP-200413-SEP-05
Abdallah Ibrahim Khalaf Husein06-MAR-200301-SEP-04
Abdallah Ibrahim Khalaf Husein15-SEP-200206-MAR-03
Al-Hakam Faiq Abdel Haleem Ah-Hadidi13-SEP-200101-SEP-02
Hazem Subhi Mohamad Zibdeh01-SEP-200001-SEP-01
Abdulrahman Ibrahim Mohammad Tamimi27-JAN-199627-JAN-00
NAJIB NAJI MAHMOUD NAJI01-SEP-199527-JAN-96