Contact Us
دائرة السلامة والصحة المهنية والبيئية
الاسمالمسمى الوظيفيالهاتفالإيميل
حكم فلاح صالح الشرمان مدير دائرة 22929 , 26783 hakam@just.edu.jo
اشرف عدنان عبدالرحمن عجولي كاتب حسابات 26131 , 22598 aaajoly@just.edu.jo
احمد يوسف احمد الشياب عامل   ayalsheiab@just.edu.jo
ناصر محمد منصور الزعبي عامل   nmalzoby8@just.edu.jo
عزمي حسن ابراهيم بني هاني فني معالجة مياه 22963 azmi@just.edu.jo
رامي احمد عبدالكريم شناعه فني سلامة وصحة مهنية 22928 rashannah@just.edu.jo
محمد فاروق محمد الشطناوي فني سلامة وصحة مهنية 22627 mfshatnawi@just.edu.jo