Spotlights
ترقية الدكتور اسامه بطيحه
26 Dec 2021

​تمت وبقرار من مجلس العمداء ترقية الدكتور اسامه بطيحه من رتبة استاذ مساعد الى رتبة استاذ مشارك بتاريخ 7/12/2021 وبأقدميه في الرتبه اعتبارا من 4/1/2021