Contacts
قسم المعالجه التحفظيه
الاسمالمسمى الوظيفيالهاتفالإيميل
احمد عبد الحليم عبد الهادي جمعه قائم بأعمال رئيس قسم (استاذ مساعد)   aajuma@just.edu.jo
دانه مسعد مصطفى احمد محاضر متفرغ (محاضر متفرغ)   dmahmad2@just.edu.jo
سخاء زاهر حسني عبد الخضر محاضر متفرغ (محاضر متفرغ)   szabdelkhader@just.edu.jo
شذى احمد موسى مومني محاضر متفرغ (محاضر متفرغ)   samomani6@just.edu.jo
مرام خليل نعيم الجمل محاضر متفرغ (محاضر متفرغ)   mkaljamal8@just.edu.jo
محمد احمد شفيق عطيه محاضر متفرغ سريري (محاضر متفرغ / استاذ مساعد ب)   maatieh@just.edu.jo