Optometry Courses 2016
  
  
  
Lab
  
  
  
RA 1021
  
RA 2023
  
RA 2113
  
RA 2121
  
RA 2141Radiologic Technology Laboratory 3
  
RA 2162
  
RA 2181Radiologic Technology Laboratory 1
  
RA 2242
  
RA 2261Radiologic Technology Laboratory 1
  
RA 3112
  
RA 3131Radiologic Technology Laboratory 1
  
RA 3272
  
RA 3291Radiologic Technology Laboratory 1
  
RA 3332Radiographic surface anatomy
  
RA 3351Radiologic Technology Laboratory 2
  
RA 3342
  
RA 3361Radiologic Technology Laboratory 2
  
RA 3432
  
RA 3463
  
RA 3451Radiologic Technology Laboratory 1, Radiologic Technology Laboratory 2
  
RA 3501
  
RA 3522
  
RA 3541Radiologic Technology Laboratory 1, Radiologic Technology Laboratory 2
  
RA 3561
  
RA 3581Radiologic Technology Laboratory 3
  
RA 3623
  
RA 3833
  
RA 3863
  
RA 4132
  
RA 4151Radiologic Technology Laboratory 1
  
RA 444
  
PARA1042131040
  
PARA 1061Paramedic Laboratory131060
  
PARA 2002132002
  
PARA 2083132080
  
PARA 2223132220
  
PARA 2241Paramedic Laboratory132240
  
PARA 2263132260
  
PARA 2281Paramedic Laboratory132280
  
PARA 2333132330
  
PARA 2351Paramedic Laboratory132350
  
PARA 2522132520
  
PARA 3052133052
  
PARA 3071Paramedic Laboratory133072
  
PARA 3092133090
  
PARA 3113133112
  
PARA 3131Paramedic Laboratory133132
  
PARA 3163133160
  
PARA 3181Paramedic Laboratory133180
  
PARA 3343133340
  
PARA 3361Paramedic Laboratory133360
  
PARA 3453133450
  
PARA 3623133620
  
PARA 3641Paramedic Laboratory133640
  
PARA 3713133710
  
PARA 3723133720
  
OPT 10211101020
  
OPT 10411101040
  
OPT.20331102030
  
OPT 205 1Vision Test Laboratory1102050
  
OPT.2111102110
  
OPT.2131Vision Test Laboratory1102131
  
OPT 23221102320
  
OPT 234 1Vision Test Laboratory1102340
  
OPT 252 21102520
  
OPT 254 1Vision Test Laboratory1102540
  
OPT 262 1Paramedic Laboratory1102620
  
OPT 2641Vision Test Laboratory1102640
  
OPT 321 31103210
  
OPT 323 21103230
  
OPT 326 31103260
  
OPT 332 31103321
  
OPT 341 21103410
  
OPT 342 21103420
  
OPT 344 1Low Vision Laboratory, Vision Test Laboratory1103440
  
OPT 351 21103511
  
OPT 353 2Vision Test Laboratory1103530
  
OPT 361 21103610
  
OPT 363 2Vision Test Laboratory1103630
  
OPT 362 2Paramedic Laboratory1103620
  
OPT 364 1Vision Test Laboratory1103642
  
OPT 366 31103661
  
OPT 36811103682
  
OPT 411 31104110
  
OPT 45521104551
  
OPT 457 1Vision Test Laboratory1104570
  
OPT 456 21104560
  
OPT 45811104580
  
OPT 47331104730
  
OPT 47421104741
  
OPT 48211104820
  
OPT 48621104860
  
OPT 49141104911
  
OPT 49261104920
  
Opt 493 11104930