Contacts
قسم الهندسة الطبية الحيوية
الاسمالمسمى الوظيفيالهاتفالإيميل
عرين خالد احمد البشير قائم بأعمال رئيس قسم (استاذ مشارك) 22289 , 22629 , 26276 akbashir@just.edu.jo
عبدالرحمن موسى فلاح العابد عامل 26056 , 22605 amalaabed@just.edu.jo
ربى عزات نايف العمري مهندس مختبر 22567 realomarie@just.edu.jo
ديمه حسين علي بني هاني مهندس مختبر 22179 dhbanihani@just.edu.jo
شيرين جمال طعمه حداد مهندس مختبر   sjhaddad@just.edu.jo